วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553


ที่มาและความสำคัญ ดอกไม้เป็นสิ่งที่ให้ความสวยงาม และยังเป็นสิ่งที่มีชีวิต ซึ่งยากแก่การเก็บรักษาดอกไม้ให้มีชีวิตอยู่ได้นาน และไม่เหี่ยว ในชีวิตประจำวันคนส่วนใหญ่ก็ยังใช้ดอกไม้ในการจัดพิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานทำบุญ งานมงคลสมรส พิธีเปิดงานต่างๆ ที่ต้องใช้ดอกไม้ในการตกแต่งเพื่อความสวยงาม งานสวดอภิธรรมศพ พิธีการเหล่านี้ต้องใช้ดอกไม้ในการตกแต่งโดยทั้งสิ้น และต้องใช้ระยะเวลาหลายวัน โดยส่วนมากจากการสังเกตของสมาชิกในกลุ่ม คนส่วนใหญ่จะใช้น้ำในการยืดระยะเวลาการสดของดอกไม้ และการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และความรู้รอบตัวของสมาชิกในกลุ่มว่าน้ำตาลทราย เอ็ม 150 สปอร์ตเซอร์ ช่วยในการยืดระยะเวลาการสดของดอกกล้วยไม้ โดยนำเอาน้ำตาลทราย เอ็ม 150 สปอร์ตเซอร์ ละลายลงไปในน้ำ ตัดตรงส่วนโคนของกิ่งกล้วยไม้ แล้วแช่ลงไปในน้ำผสมน้ำตาลทราย เอ็ม 150 สปอร์ตเซอร์ ทำให้กล้วยไม้สดได้นาน กลุ่มของข้าพเจ้าสงสัยว่าน้ำตาลทราย เอ็ม 150 สปอร์ตเซอร์ ช่วยให้ดอกกล้วยไม้สดได้นาน และสมาชิกภายในกลุ่มอยากรู้เพิ่มเติมไปอีกว่าภายใน น้ำตาลทราย เอ็ม 150 สปอร์ตเซอร์ มีสารที่สำคัญตัวใดที่ช่วยยืดระยะเวลาการสดของดอกกล้วยไม้และนำสารประกอบนั้นมาทดลองทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยยืดระยะเวลาการเหี่ยวของดอกไม้ โดยไม่ต้องใช้สารละลายอื่นๆ และใส่ลงไปในน้ำ ซึ่งประหยัดเวลาและสะดวกกว่า จึงคิดที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการยืดระยะเวลาการสดของดอกไม้ในน้ำตาลทราย เอ็ม 150 สปอร์ตเซอร์ และดอกกล้วยไม้จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น